Výzva k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace v rámci poptávkového řízení.

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce v souvislosti s rekonstrukcí budov areálu bývalé střední průmyslové školy textilní, Gustava Geipela 379/7 v Aši. Zpracování vlastní projektové dokumentace bude rozděleno podle stavebních celků do 3 ucelených částí, jak vyplývá z architektonické studie.

Geipelova 7 – projektová dokumentace