Vážení vlastníci bytů a výbory SVJ, u nichž jsou na radiátorech instalovány poměrové měřiče tepla,

Vzhledem k tomu, že poměrová měřidla instalovaná na radiátorech ve vašem bytě jsou na konci své životnosti bude nutné je v dohledné době vyměnit za nové. Poměrové měřiče byly nainstalovány  jednorázově před 10 lety. Jejich životnost je dána životností baterie, která je max. 11 let. V případě dotazů Vám  rádi poskytneme informace.

Předsedové výborů Společenství vlastníků jednotek budou informováni dopisem.